Druk op Van Rijn neemt toe na pgb-chaos

29-04-2015 09:29

De druk op staatssecretaris Martin Van Rijn (Volksgezondheid) vanwege de aanhoudende problemen rond de uitbetalingen van de persoonsgebonden budgetten (pgb) neemt toe, nu bekend is dat hij was gewaarschuwd voor de ontstane problemen.

MartinVanRijn-1.jpg"Het is nog steeds een chaos. Van Rijn kan niet blijven volhouden dat hij adequaat is omgegaan met de waarschuwingen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber tegen NU.nl.

"Ik wil weten wanneer de beslissing is genomen dat het verantwoord was het nieuwe systeem in te voeren."

Woensdag debatteert de Kamer alweer voor de vijfde keer over de chaos rond het nieuwe uitbetalingssysteem van de pgb’s. 

Sinds 1 januari is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor de uitbetaling van de pgb's, waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. Maar de SVB blijkt bij lange na niet toegerust te zijn voor deze taak, met als gevolg dat duizenden pgb-houders en zorgverleners soms weken moeten wachten op hun geld.

Signalen

Dit keer zal Van Rijn zich tegenover de Kamer moeten verantwoorden over berichten in de media dat hij waarschuwingen over de invoering van het nieuwe pgb-stelsel genegeerd zou hebben.

In de dinsdag verstuurde stukken naar de Kamer erkent Van Rijn dat de invoering van het nieuwe systeem "niet goed verlopen" is. Signalen dat het fout kon lopen bleken er ook te zijn, maar de SVB verkondigde dat 1 januari haalbaar was, staat in de brief.

De SP wil van de staatssecretaris weten waarom deze signalen nooit met de Kamer zijn gedeeld. "In de media verschijnen er brieven dat hij was gewaarschuwd, maar hij heeft dat de Kamer nooit laten weten. Hij heeft ons altijd gemeld dat het goed zou komen met de pgb’s", aldus Leijten.

Ook bij andere de oppositiepartijen beginnen de irritaties steeds verder toe te nemen. “Mijn geduld begint nu wel op te raken”, zegt Dik-Faber

Mona Keijzer (CDA) irriteert het dat de staatssecretaris de bundel Kamerstukken een dag voor het debat naar de Kamer stuurt. “Dit is een rookbom. Ik heb begin maart al om deze stukken gevraagd.”

Motie van wantrouwen

Van Rijn kreeg bij het laatste pgb-debat eind maart al een motie van wantrouwen aan zijn broek. Oppositiepartijen SP, PVV 50Plus en PvdD hebben geen fiducie in de staatssecretaris en zijn vermogen de pgb-problemen op te lossen.

"Van Rijn is een probleem aan het worden. Hij verliest grond en geloofwaardigheid", zegt SP-Kamerlid Renske Leijten.

Hoewel de motie geen meerderheid kreeg, begint de druk op de staatssecretaris toe te nemen. Hij heeft nog een kleine drie weken de tijd de problemen rond de uitbetalingen op te lossen. De staatssecretaris kreeg onlangs een Kamerbreed gesteunde opdracht mee de zaak uiterlijk 15 mei op orde te krijgen.

Van Rijn verwacht dat dat het geval zal zijn, schrijft hij in de brief. Hij ziet dat de uitbetalingen nu op gang beginnen te komen. "We beginnen resultaat van onze acties te zien", aldus Van Rijn.

Of de problemen 15 mei zijn opgelost, is nog maar de vraag. "Ik maak me daar zorgen over", zegt Dik-Faber. Net als het CDA ziet de ChristenUnie geen reden om nog voor het debat de vertrouwenskwestie op tafel te leggen. "Maar als hij 15 mei niet haalt, wordt het lastig", aldus Dik Faber. Het CDA wil eerst alle stukken boven tafel krijgen alvorens tot een oordeel over Van Rijn over te gaan. 

De coalitie blijft de bewierookte staatssecretaris, die onder Frans Timmermans en Mark Rutte eindigde in de parlementaire persverkiezing van politicus van het jaar, steunen.

PvdA-leider Diederik Samsom benadrukt dat het nog geen 15 mei is. Ook hij ziet dat het uitbetalingssysteem op dit moment niet goed genoeg loopt. "Maar ik zie een staatssecretaris die niet alleen dingen zegt, maar ook doet."

Nieuw uitbetalingssysteem

Tot eind vorig jaar betaalden de budgethouders, dat zijn de hulpbehoevenden die zelf hun zorg inkopen, de zorgverlener uit hun persoons gebondenbudget. De zorgverleners konden hun kosten direct declareren. Er werd pas achteraf gecontroleerd of de declaratie ook echt terecht was. 

Dat systeem moest op de schop besloot de Tweede Kamer, omdat het erg fraudegevoelig bleek te zijn.

Daarom regelt de Sociale Verzekeringsbank sinds 1 januari van dit jaar de uitbetaling van de zorgverleners. Nu wordt vooraf gecontroleerd wat er met het geld gaat gebeuren en niet meer achteraf als het al is uitgegeven.

De hervorming heeft echter geleid tot grote administratieve problemen. Het gevolg is dat veel zorgverleners van de pgb-houders niet worden uitbetaald. Zij komen weken, soms wel maanden, zonder inkomen te zitten met alle financiële gevolgen van dien.