Pensioenfondsen in zwaar weer

17-04-2015 09:22

Pensioenfondsen blijven last houden van de dalende marktrente. De dekkingsgraden van de vijf grootste fondsen zijn het afgelopen kwartaal verder gedaald.

Een dekkingsgraad drukt uit hoe groot de financiële buffer van een pensioenfonds is. Bij een dalende rentestand moeten pensioenfondsen meer geld in kas houden om aan hun verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

De fondsen hebben het afgelopen kwartaal wel goed verdiend aan hun beleggingen en investeringen, maar niet genoeg om de dalende rente te kunnen compenseren.

Geen inflatieopslag 

De lage dekkingsgraden hebben door de nieuwe pensioenregels gevolgen voor de langere termijn. Sinds het begin van het jaar bepalen pensioenfondsen de dekkingsgraad op basis van een gemiddelde over 12 maanden.

Zelfs als de komende tijd de dekkingsgraden zullen verbeteren, dan werken de lage dekkingsgraden van het afgelopen kwartaal dus nog een jaar door. 

De nieuwe bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP zei daarom dinsdag al dat in 2016 de ambtenarenpensioenen niet kunnen worden gecorrigeerd voor de inflatie.

Andere pensioenfondsen hebben daarover nog niets bekendgemaakt, maar de verwachting is dat ze het besluit van ABP moeten volgen. Dat zegt ook Peter Borgdorff, directeur van pensioenfonds Zorg en Welzijn.