Raad kiest voor fietstunnel van 30 miljoen

16-04-2015 10:13

Dinsdagavond besloot de Hoornse raad om ingrepen in de infrastructuur rond de Poort van Hoorn verder uit te werken. De gekozen verkeersvariant gaat uit van een nieuwe en snellere aansluiting van de Maelsonstraat op de Provincialeweg, de aanleg van een fietstunnel onder de kruising Keern/Provincialeweg en de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad van de Provincialeweg naar het Dampten.

Sinds september 2014 is het college in gesprek met de gemeenteraad over welke verkeersingrepen nodig zijn om om het stationsgebied en omgeving beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken. Na een quick scan van diverse varianten werd besloten om vier verkeersvarianten nader te onderzoeken.  De bovenstaande variant met fietstunnel onder de Provincialeweg werd als voorkeursvariant voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het voorstel kreeg een raadsmeerderheid van 19 versus 15 stemmen. Coalitiepartijen PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks stemden voor. Oppositiepartijen VVD, VOCHoorn, HOP, HSP, Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal en Jong en Oud voor Hoorn stemden tegen het voorstel.

Moties
De oppositiepartijen dienden drie moties in. In de eerste motie, die werd ingediend door Fractie Tonnaer, verzochten zij het college om prioriteit te geven onderdelen van de Poort van Hoorn waar een breed politiek draagvlak voor is. Dit zijn de verplaatsing van het busstation naar stationsgebied-noord, de bouw van een parkeergarage in stationsgebied-noord, een nieuwe aansluiting van de Maelsonstraat op de Provincialeweg en de verbetering van de verkeerssituatie bij de turborotonde.

In de tweede motie, die werd ingediend door de VVD, verzochten de oppositiepartijen het college om een objectief verkeerskundig onderzoek uit te laten voeren naar de beste verkeerskundige oplossing om te komen tot een verbetering van de doorstroming op de provincialeweg, van de bereikbaarheid van de binnenstad en van de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars.

In de derde motie, die werd ingediend door HOP, spraken de oppositiepartijen uit dat zij een verzoek van kiezers voor het houden van een referendum over de Poort van Hoorn zullen honoreren.

Geen van de moties werd aangenomen. Volgens coalitiepartijen omvatten de bestaande plannen dezelfde prioriteiten en ligt er al recent verkeerskundig onderzoek. Verder vonden de coalitiepartijen de motie over een eventueel referendumverzoek overbodig en voorbarig, omdat inwoners immers de mogelijkheid hebben om een referendumverzoek in te dienen, wat dan beoordeeld wordt door de gemeenteraad.

Vervolg
Het besluit van de raad betekent dat de verkeersvariant nader uitgewerkt wordt, in overleg met belanghebbenden. De raad besluit vervolgens later of de verkeersvariant ook definitief zo uitgevoerd wordt.

Hoorngids.